GIARDIÓZA

5. březen 2008 | 19.58 |
› 
Giardióza je známé parazitární onemocnění trávícího aparátu zvířat i lidí, které je rozšířeno po celém světě včetně zemí s vysokým hygienickým standardem. U postižených jedinců způsobuje opakované průjmy, které mohou vést k celkovému oslabení organismu, poruchám růstu a podobně. Onemocnění se snadno šíří orofekální cestou mezi zvířaty v chovu a zatím nebyl zcela vyloučen ani možný přenos ze zvířat na člověka. Na českém trhu veterinárních přípravků je již delší dobu preparát na přírodní bázi, jehož hlavním účinkem by měla být právě eliminace původce tohoto onemocnění u psů. Kromě toho lze při jeho užívání sledovat i vliv na optimální složení střevní mikroflóry tzv. účinek prebiotický. Pro majitele psů pak bude jistě zajímavá i schopnost tohoto preparátu omezovat zápach moči a exkrementů zvířat.

Giardióza (starší název lamblióza) patří mezi nejrozšířenější onemocnění parazitárního původu trávícího systému psů. Jejím původcem je prvok – jednobuněčný živočich, zvaný Giardia lamblia. Jeho vegetativní (tj. rostoucí a množící se) stádia zvaná trofozoity se lokalizují v tenkém střevě, kde se přichycují na povrch sliznice. Jejich působením dochází ke zkracování střevních klků, atrofii kartáčového lemu a následně k omezení vstřebávání tuků, některých vitamínů a zinku do organismu. Po namnožení začne parazit tvořit klidová velmi odolná stádia tzv. cysty, které jsou vylučovány trusem. Tak kontaminují vodu a prostředí a po jejich pozření jiným živočichem či člověkem se uzavírá jejich životní cyklus.

Hlavním klinickým projevem giardiózy jsou průjmy různé intenzity s vysokou tendencí k recidivám. Psi ztrácejí na kondici, zhoršuje se jim kvalita srsti a podobně. Ke klinickým projevům obvykle dochází u mláďat, nebo u jedinců postižených jiným onemocněním, či jinak oslabených. U některých zvířat je Giardia schopna navodit hypersenzitivní reakci, která se projevuje kožními změnami. Velmi časté je však i tzv. asymptomatické (tj. bez klinických projevů) nosičství, které přispívá k rychlému šíření původce tohoto onemocnění.

Infekci lze potvrdit parazitologickým vyšetřením trusu. Problém diagnostiky spočívá v nepravidelném a přerušovaném vylučování cyst. U jednotlivých pacientů je nutné vyšetřit 3 až 5 vzorků trusu odebraných v průběhu týdne.
Giardia
Terapie byla do dnešní doby otázkou opakovaného podávání chemických preparátů jako např.

metronidazol či fenbedazol. Na českém trhu s veterinárními nutričními doplňky je dostupný přírodní preparát Yuccan. Jeho hlavním účinkem je schopnost ničit vegetativní stadia i spory Giardie lamblie. Za tuto funkci vděčí tento preparát své hlavní složce - extraktu z pouštní rostliny Yucca sidigera. Konkrétně pak tzv. saponinům. Tyto látky mají schopnost narušovat buněčné membrány – struktury tvořící vnější plášť mikroorganismů, nutné pro jejich přežití. Saponiny procházejí trávícím preparátem beze změn své chemické struktury a nedochází k jejich vstřebávání do organismu. Doposud nebyly popsány žádné negativní vedlejší účinky ani kontraindikace (na rozdíl např. od benzodiazepinů kontraindikovaných pro svou mutagenitu a teratogenitu u gravidních fen). Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epizootologické situaci (prevalence v populaci psů v ČR se pohybuje kolem 5,5%) je nutné ošetřit všechny jedince vylučující cysty bez ohledu na intenzitu klinických příznaků. Při zjištění giardiózy u některého zvířete ve společném chovu je doporučováno přeléčit všechna chovaná zvířata.

Kromě antiprotozoického účinku Yuccanu stojí za zmínku jistě i jeho efekt prebiotický, tedy schopnost omezovat postantibiotické či jinak způsobené dismikrobie. Yuccan jako komplex tedy představuje nutriční doplněk, který reguluje v několika směrech zdravý stav a správnou funkci gastrointestinálního aparátu psů. Kromě tohoto léčebného efektu si jistě získá oblibu mezi chovateli i schopností omezovat zápach moči a exkrementů zvířat.

Původ: Giardióza je onemocnění, které způsobuje prvok Giardia intestinalis. Vyskytuje se na celém světě, nejvíce bývají touto chorobou postižena štěňata. Tato nemoc se vyskytuje i u volně žijících, nevakcinovaných koček a je přenosná na člověka.

Způsob nákazy: Zdrojem nákazy je ve většině případů voda a výkaly kontaminovaných zvířat. K nákaze dochází perorální cestou, tedy pozřením. Pozřené cysty se v trávicím traktu mění na trofozoity, které pak parazitují na sliznici tenkého střeva. V tlustém střevě dochází k opětovné přeměně na cysty, které jsou vylučovány výkaly, které jsou opět pro okolí infekční.

Příznaky: Příznaky onemocnění se u dospělých psů většinou neprojevují, pes je pouze nosičem a kontaminuje okolní prostředí. Klinické příznaky lze pozorovat pouze u štěňat a psů, kteří jsou k tomuto onemocnění citlivější. U této skupiny je projevem nemoci zvracení, průjem kašovité až vodnaté konzistence, který může být s příměsí hlenu, a následkem toho dochází k hubnutí. Dalším projevem mohou být kožní potíže nebo alergie na potravu.

Léčba: Onemocnění může diagnostikovat pouze veterinární lékař na základě vyšetření trusu. Ten pak navrhne vhodnou léčbu, která spočívá v podání přípravku proti tomuto onemocnění.

Prevence: Nejlepším způsobem prevence proti tomuto onemocnění je vakcinace.

Očkování: První očkování se provádí u štěňat od 6 - 8. týdne věku.

http://www.cdfound.to.it/HTML/giardia_rep.htm
http://www.akc.org/breederedu/sponsor_newsletter2.cfm
http://efauna.cz/pes/zdravi/nem_9.php
vysokoškolské učebnice Veterinární parazitologie, popř. Nemoci psa a kočky.V poslední době se mezi chovateli začíná více mluvit o giardióze, především v souvislosti s chronickými průjmy. Původcem onemocnění je jednobuněčný prvok giardia (G. intestinalis, caviae; simoni - myši a potkani), je také označována jako Lamblia (po českém objeviteli Lamblovi). Bývá nalézána především na povrchu tenkého střeva, kde se uchycuje na epitelu. Tím omezuje správné vstřebávání živin (tuků a v nich rozpuštěných vitaminů, zinku - který je důležitý v procesech imunitního systému, atd.). Epitel střeva reaguje na parazita zkrácením a zesílením střevních klků, čímž se postupně vyvíjí malabsorpce, která se může projevit právě průjmem, hubnutím, sníženou odolností organismu díky narušené imunitě. Postižena bývají častěji mláďata a oslabení jedinci (stresem, špatnou výživou - vícesacharidová dieta přispívá k zhoršení příznaků, nevhodnými hygienickými podmínkami chovu). Nejčastěji probíhá latentně (tzn. skrytě bez viditelných příznaků). Řadí se též mezi zoonózy (přenosné za určitých podmínek na člověka) a oportunní infekce (= doprovodná infekce, která zhoršuje celkový průběh a prognózu prvotního onemocnění). Patologický účinek giardií se zvyšuje při spolupůsobení s koronaviry, rotaviry, bakteriemi, kokcídiemi apod. Klinické příznaky jsou rovněž výraznější při špatné výživě a zanedbané péči.
Jak se může morče nakazit?
Giardie jsou ve formě cyst vylučovány trusem, kontaminují tak prostředí, vodu a potravu; určitou roli hraje i létající hmyz. K nakažení dochází přes dutinu ústní. Doba od nakažení do objevení se dospělých stádií ve střevě je 7 - 21 dní.
Potvrzení přítomnosti giardií se provádí vyšetřením vzorku trusu. Cysty ovšem neodchází pravidelně a proto nestačí odebrat pouze jeden vzorek, ale je nutné vyšetřit nejméně tři vzorky odebrané v průběhu deseti dní nebo alespoň obden.
V případě, že jsou cysty v trusu našeho morčete objeveny, provádíme léčbu všech jedinců bez ohledu na viditelné klinické příznaky. Z přípravků můžeme využít metronidazol (Entizol) 10 - 20mg/kg 5 - 10dní 2xd, ornidazol (Avrazor) 10 -25mg/kg 6 - 15dní 2xd, albendazol (Aldifal) 1ml/kg 6 -10 dní.
Kromě léčby je důležité i ošetření okolí, neboť cysty giardií jsou poměrně odolné a dokážet přežít v pitné vodě, půdě nebo třeba i na stěně výběhu několik týdnů. Určitou roli může hrát i létající hmyz (mouchy, atd.), který roznese infekci po vzdálenějších boxech. Důležité je provést nejprve mechanickou očistu (odstranit nalepený trus, nečistoty na stěnách výběhu), omýt a zdezinfikovat krmné misky, napáječky, předměty, které přicházejí do styku s morčaty. Teprve potom provést dezinfekci pomocí jodových a chlorových přípravků rozpuštěných v teplé (nad 65°C) vodě.
Prognóza je při správně provedené léčbě a asanaci prostředí velmi dobrá, samozřejmě za předpokladu, že hygienickými opatřeními v kombinaci s plnohodnotnou výživou zabráníme recidivám. U zvířat dospělých, která žijí v dobrých hygienických podmínkách je nález giardií ukazatelem snížené imunity z jiných příčin (stres, častá reprodukce, jiné onemocnění, aj.).

Zpět na hlavní stranu blogu

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře

RE: GIARDIÓZA hašková ivana 04. 12. 2008 - 13:40
RE: GIARDIÓZA bargo 09. 12. 2008 - 12:48
RE: GIARDIÓZA ih 11. 12. 2008 - 09:51
RE: GIARDIÓZA kroupa 14. 11. 2012 - 16:53