CANIS TERAPIE

28. duben 2008 | 21.14 |
› 

CANIS TERAPIE

Canis (v překladů z latiny pes) napovídá o jakou terapii, neboli léčbu se jedná. Se slovem canisterapie se v současné době setkáváme stále častěji. Ve volném překladu znamená terapii pomocí psa. Canisterapii můžeme také definovat jako způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí není pochyb. Uplatňuje se zejména jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné. V některých případech může pes sloužit "pouze" jako prostředek k navázání prvního kontaktu, jindy slouží jako motivační prostředek. Toho využívají odborní terapeuté a vodí psy na "návštěvy" do: domovů důchodců, do dětských domovů, hospiců a sanatorií, ústavů pro tělesně nebo mentálně postižených a do dalších podobných zařízení. Canisterapie se dá využít ve velkém množství zařízení.1. AAA (Animal Assisted Activities) se zaměřuje na zvýšení kvality života klienta, působí motivačně, stimulačně, odpočinkově atd., dá se vyjádřit pocity štěstí a radosti.
2. AAT (Animal Assisted Therapy) je metoda cílená, zvíře je zde součástí terapeutického procesu. Cílem je posílení žádoucího utlumení nežádoucího chování klienta, musí být pečlivě dokumentováno.
(dělení převzato z knihy od L. Galajdové - Pes lékařem lidské duše aneb canisterapie).

Jaký pes je vhodný na canisterapii? Neexistuje žádná přesná definice canisterapeutického psa. Canisterapii mohou vykonávat psi jakéhokoli plemene i kříženci. Není důležitý vzhled nebo velikost. Mělo by jít o psa vyrovnaného, přátelského, neagresivního a ochotného ke kontaktu s lidmi. Samozřejmě by měl být ovladatelný nejen svým majitelem, ale i cizími lidmi. Všechny tyto vlastnosti jsou testovány během canisterapeutických zkouškách.Tyto zkoušky dvojici psovoda a psa zkouší v různých situacích, které mohou v praxi nastat. Vylučuje se tak agresivita, nebo přílišná bázlivost psa.

Zkoušky

Pes, který má vykonávat canisterapeutické poslání musí nejdříve složit zkoušky podle zvláštního zkušebního řádu. Zkušební řády jednotlivých společností, jež se zajímají o canisterapii, nejsou stejné, ale liší se jen velmi málo, jelikož mají společný cíl.

Co obsahují canisterapeutické zkoušky:
- poslušnost: sedni, lehni, přivolání mezi psy nebo kočky/králíka, dlouhodobé odložení, aport volný, pouštění
- manipulace se psem: pes se sebou musí nechat bez jakékoliv známky agresivity či bázlivosti manipulovat
- odvedení psa cizí osobou: pes musí být natolik vstřícný, že by měl ochotně odejít s cizí osobou
- odebírání krmiva: psu nesmí vadit odebírání krmiva z misky nebo odebrání celé misky. Při podávání pamlsků by měl být jemný a opatrný
- kontakt s lidmi: pes se nesmí vyhýbat kontaktu s lidmi
- odolnost proti zvukům: pes nesmí mít lekavou reakci na různé zvuky
- vozíček, berle, hole: pes nesmí reagovat bázlivě nebo agresivně na invalidní vozík, stejně tak jako na osobu s berlemi či holemi.


- vzrušivost psa: při hře musí psovod na pokyn rozhodčího psa uklidnit

Jak canisterapie probíhá

Canisterpaie probíhá pod vedením canisterapeuta, který spolupracuje se zaměstnanci zařízení. Může být individuální nebo skupinová podle potřeby. V obou případech probíhá vždy pod dohleden canisterapeuta a s jeho pomocí. Pes by neměl setrvávat v zařízení až do úplného vyčerpání i pro psa je terapie náročná.

Canisterapeuti navštěvují různá zařízení. Například dětské domovy, kde jsou děti které se špatně vyrovnávají s životem bez rodičů. Psa berou jako kamaráda, který je má rád takové jaké jsou. Mohou si s ním hrát a mazlit se s ním. Zároveň se učí o pejska pečovat a to vede k vytváření pocitu odpovědnosti.

V domovech důchodců návštěvy psů působí jako příjemné zpestření stereotypního dne, staří lidé vzpomínají na své psy, vyprávějí příběhy ze svého života, když ještě měli svého čtyřnohého přítele.

Poněkud odlišně probíhá terapie v různých ústavech pro mentálně nebo tělesně postižené. Zde tvoří pes i součást jakési rehabilitace, kde pomáhá při procvičování některých části těla. Děti, které jsou velmi pohybově omezené, se dokáži za psem plazit nebo lézt po čtyřech jen aby se ho mohly alespoň dotknout, pohladit a cítit jeho srst, teplo. Velmi úspěšnou metodou je v těchto případech polohování.

Canisterapie se dá stejně jako ostatní terapie pomocí zvířat rozdělit na dvě metody:

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: CANIS TERAPIE income 13. 09. 2012 - 11:58